plqe faqen n facebook
ALB / ENG
logo
foto e madhe

kontaktet dhe adresat

  

fshati Bogë - Rugovë,
30000 Pejë, Republika e Kosovës

Mob. +377 (0)44 328 229,
        +386 (0)49 328 229

e-mail: info@keluani.com

kontakt forma  

Të nderuar vizitorë,

Në këtë rubrikë është këndi juaj në të cilin mund të shënoni komentet për çdo gjë të mirë, apo vërejtje rreth kësaj faqeje, si dhe punës sonë në përgjithësi; mund të bëni pyetje dhe sugjerime si dhe çfarëdo komente tjera që ju mendoni se janë të vlefshme. Ne do të mundohemi që pyetjeve tuaja t'u japim gjithmonë përgjigje të shpejta dhe komentet tuaja t'i marrim si shtytje për punë edhe më të mirë!

emri dhe mbiemri

telefoni

E-mail

komenti